Hvem er jeg?

Jeg hedder Anne Marie Christensen og er født i 1969. Jeg er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 1997.

I mine første 3 arbejdsår beskæftigede jeg mig med behandling af misbrugsproblemer / afhængighedsproblematikker.

I perioden 2000-2012 har jeg arbejdet i psykiatrien, hvor jeg især har været optaget af psykoterapeutisk behandling af angst, depression, spiseforstyrrelser, tvangslidelser (OCD) og personlighedsforstyrrelser.

I 2008 etablerede jeg selvstændig praksis på deltid. Siden 2012 har jeg været fuldtidspraktiserende.

Speciale

Jeg har specialiseret mig i den psykodynamiske behandlingsmetode ved flere formaliserede videreuddannelser.

Jeg er autoriseret og godkendt som Specialist i Psykoterapi af Dansk Psykolog Forening.

Senest har jeg i 2016 afsluttet en 3-årig uddannelse i ISTDP – Intensiv Korttidsdynamisk Psykoterapi.

Jeg har overenskomst med sygesikringen og modtager således klienter med lægehenvisning.

Anne Marie Christensen

”Hvis du har følelser, fornemmelser og tanker, som besværer eller undrer dig, og som du gerne vil forandre eller måske bare blive klogere på, kan der være god grund til at søge hjælp hos en psykolog”