Forside 5 Problematikker 5 Personlig udvikling

Personlig udvikling

Ved at fordybe sin selvindsigt, bliver man klogere på, hvad der er værdifuldt og meningsgivende i tilværelsen. Når man kender sig selv tilstrækkeligt godt, bliver man bedre i stand til at træffe de valg, der er til reel glæde og gavn.

Den personlige udvikling kan fokuseres og accellereres i samtale med en psykolog. Der tilbydes hjælp til at adressere oversete eller skjulte ressourcer og belyse blinde vinkler.

Den klare kontakt med egentlige følelser fremmer udvikling og tilfredshed. Genuin og dyb følelseskontakt er ”livets GPS.

”Samtaler med en psykolog som led i din personlige udviklingsproces er en mulighed, hvis du ønsker at fordybe din indsigt i bestemte sider af dig selv.”

Følelses-/selvkontakt rummer vigtig information om basale behov, om den faktiske realitet og om muligheden for at navigere bedst muligt i virkeligheden.Personlig udvikling drejer sig derfor om at identificere og afvikle bevidste og ubevidste måder at undgå egentlig kontakt med sig selv i den faktiske/reelle virkelighed.

Anne Marie Christensen